top of page
קורסים והכשרות
קורסים והכשרות - צוות מכון אופק

הכשרת מטפלים בגישת DBT - מכון אופק 2023.

קורס מקוון של מכון אופק. מפגש ראשון יתקיים פרונטלית באזור נתניה.

הקורס הבא יתקיים בספטמבר 2023 – פרטים נוספים בקובץ המצורף. מתעניינים מוזמנים לשלוח מייל לכתובת המכון ofekdbt@gmail.com

תוכנית ישראלית

הכשרת מטפלים בגישת DBT – קורס מרוכז ופרונטלי במסגרת ארגון "אור שלום"

הקורס יועבר ע"י דנה ספקטור וגון ארסט מצוות המכון

תוכנית ישראלית

יסודות ה-DBT - תיאוריה ומיומנויות.

מרצה: דנה ספקטור. במסגרת התכנית הישראלית לטיפול התנהגותי קוגניטיבי.

הקורס הבא יחל בנובמבר 2023. ניתן להירשם גם רק לסמסטר אחד. פרטים נוספים בקובץ המצורף.

תוכנית ישראלית

מיומנויות DBT עבור אנשי חינוך –
עבודה עם ילדים המתקשים בוויסות רגשי

הקורס יציע לאנשי חינוך הבנה וכלים שגובשו על בסיס עקרונות הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי (Dialectical Behavior Therapy).

מרצות: דנה ספקטור ודנה זיו – צוות מכון אופק

תוכנית ישראלית

תכנית הכשרה שנתית ב- DBT

מרכזת התכנית ומנחה: ד"ר יפעת כהן

ההרשמה לשנת הלימודים הבאה טרם נפתחה

תוכנית ישראלית

פסיכותרפיה בהשראת DBT - ההרשמה עדיין פתוחה!

ד"ר יפעת כהן

ההרשמה פתוחה

תוכנית ישראלית

טיפול בהורות בשפת ה-DBT - ההרשמה עדיין פתוחה!

מרצה: ד"ר יפעת כהן

ההרשמה פתוחה

תוכנית ישראלית
קורסים והכשרות בחו"ל (מקוונים)
פנייה למכון בנוגע לקורסים, הכשרות, סדנאות, הדרכות
bottom of page